Letenky do Anglie

Do práce dojíždím, zn. letadlem

Na českém pracovním trhu se poslední dobou začíná rodit nový fenomén… Stále více vysokoškolsky vzdělaných mladých Čechů odmítá pracovat ve své rodné zemi za nástupní plat 12 000 Kč hrubého. Dobře si uvědomují svou cenu na trhu práce, ovládají minimálně jeden světový jazyk (angličtina v drtivé většině převažuje) a zatím nejsou vázány péčí o děti.
V naší malé zemi uprostřed Evropy mají však kamarády, partnery, rodiče, s nimiž si přejí udržet osobní kontakt. Zároveň nechtějí ztratit iluze, ideály a měnit obor své pracovní činnosti kvůli špatným platovým podmínkám. Z těchto důvodů volí dočasnou alternativní formu „dojíždění“ za prací – letadlem. Zjistili totiž, že mohou poměrně dobře skloubit práci v zahraničí s občasnými návštěvami svých blízkých v České Republice. Plně využívají možnosti moderní doby pracovat částečně v pohodlí domova a být ve spojení s ostatními pomocí internetové sítě.

Většina cestujících využívá možnosti zakoupit letenky do Anglie s časovým předstihem a tedy za výhodné ceny. Let z Prahy trvá např. do Londýna pouhé 2 hodiny. Mladí lidé neztrácejí kontakt se svými blízkými, zároveň však obdrží za práci několika násobně vyšší odměnu. Koupě vlastního bytu či postavení domu se více přiblíží realitě. Jak praví moudré přísloví, každá mince má dvě strany. Stejně tak jako jsou mladí Češi nadšeni výdělky v Anglii, Angličané jsou čím dál více znepokojeni a rozladěni předraženými městy, nájmy a vysokými životními náklady. Obdivují také četnější a přístupnější veřejnou dopravu, dostupnější a levnější zdravotnictví mimo svou zemi. Významnou roli hraje i neoblíbené deštivé klima, které je pro britské ostrovy typické.

Oslovení cizinci žijící v Praze potvrzují, že důvodem jejich rozhodnutí byly právě nižší životní náklady. „I když si musíme kupovat letenky do Anglie přibližně 2-3 krát měsíčně, život u vás je levnější, ušetříme poměrně dost peněz.“ Podle britských odborníků zabývající se problematikou na místním trhu práce, v roce 2016 bude dojíždět za prací do Velké Británie 1,5 milionu Britů, kteří ovšem budou žít za mořem v některé ze zemí Evropské unie.